คำคม & เรื่องตลก

ถ้าถามว่าที่ไหนที่อยู่แล้วสบายใจ ตอบแบบไม่ต้องคิดเลย... ที่นอน 😌

ถ้าถามว่าที่ไหนที่อยู่แล้วสบายใจ ตอบแบบไม่ต้องคิดเลย... ที่นอน 😌

ถ้าถามว่าที่ไหนที่อยู่แล้วสบายใจ ตอบแบบไม่ต้องคิดเลย... ที่นอน 😌

เชื่อว่าหลายคนสามารถเป็น “แฟนที่ดี” ได้…แต่น่าเสียดาย!!! ที่ “ไม่เคยมีโอกาสได้เป็น”

เชื่อว่าหลายคนสามารถเป็น “แฟนที่ดี” ได้…แต่น่าเสียดาย!!! ที่ “ไม่เคยมีโอกาสได้เป็น”

เชื่อว่าหลายคนสามารถเป็น “แฟนที่ดี” ได้…แต่น่าเสียดาย!!! ที่ “ไม่เคยมีโอกาสได้เป็น”

ไม่อยากเป็นแค่แฟนคลับ..ขอสมัครเป็น แฟน “เธอ” ได้หรือเปล่านาาา

ไม่อยากเป็นแค่แฟนคลับ..ขอสมัครเป็น แฟน “เธอ” ได้หรือเปล่านาาา

ไม่อยากเป็นแค่แฟนคลับ..ขอสมัครเป็น แฟน “เธอ” ได้หรือเปล่านาาา

จีบกันอยู่ดีๆสระอีหายไป….จบ พ่าม!!

จีบกันอยู่ดีๆสระอีหายไป….จบ พ่าม!!

จีบกันอยู่ดีๆสระอีหายไป….จบ พ่าม!!

ไม่ถึงขั้นโสด แต่อยู่ในโหมดอิสระ ไม่ได้ไร้สาระ แต่แค่มีสถานะที่ไม่ชัดเจน

ไม่ถึงขั้นโสด แต่อยู่ในโหมดอิสระ ไม่ได้ไร้สาระ แต่แค่มีสถานะที่ไม่ชัดเจน

ไม่ถึงขั้นโสด แต่อยู่ในโหมดอิสระ ไม่ได้ไร้สาระ แต่แค่มีสถานะที่ไม่ชัดเจน