กล้องเสีย

ถ่ายรูปออกมาไม่สมส่วน กล้องพังแน่ๆ

กล้องเสีย

ความคิดเห็น

คุณอาจจะชอบสิ่งต่อไปนี้